KUNDER & REFERENSER

Ett urval av våra olika uppdrag:

 

Är ditt företag medlem i Movex/M3 användarförening? Då kan du ta del av föreningens förmånliga samarbete med adLegus avseende juridisk rådgivning för ditt företag.

Se även artiklarna nedan, som publicerats i föreningens medlemstidning Working Together Magazine:

2017

Den nya Dataskyddsförordningen påverkar alla företag – hög tid att påbörja anpassningsarbetet – nr 1 2017

2016

Förändrad tvistelösning i IT branschens standardavtal – nr 4 2016

Stora förändringar när ny lag om dataskydd träder i kraft – nr 2 2016

Psykisk ohälsa på jobbet – nya regler från och med sista mars – nr 1 2016

2015

Återkallelse av rätten att nyttja eviga licenser – nr 4 2015

Översyn av företagets IT-avtal då IT-konsultindex upphört – nr 3 2015

Håll koll på personalens arbetstid eller riskera sanktionsavgift – nr 2 2015

Lösa förbindelser – nr 1 2015

2014

Förbud mot att kontrollera arbetssökandes bakgrund – nr 4 2014

Vem äger rättigheterna till arbetsresultatet? – nr 3 2014

Vem får ges tillgång till ett licensierat affärssystem och hur? – nr 2 2014

Äganderätt eller nyttjanderätt avseende IT-system – nr 1 2014

2013

Värvningsklausul – ett alternativ eller komplement till konkurrensklausulen – nr 3 2013

Vikten av att reklamera i tid – nr 2 2013

Kontroll på verksamheten – nr 1 2013

2012

Risken att förlora sina rättigheter vid en omförhandling – nr 4 2012

Agil projekthantering utifrån ett kundperspektiv- nr 3 2012

Kräver Agila projekt Agila avtal? – nr 2 2012

Skiljeförfarande – Snabbt, konfidentiellt och flexibelt – nr 1 2012

2011

Om Lojalitets- och tystnadsplikt mellan näringsidkare –  nr 4 2011

Om Molntjänster och PUL – nr 3 2011

Om sociala medier under arbetstid – nr 2 2011

Säkerställ att muntliga överenskommelser även görs i skriftlig form – nr 1 2011

2010

Svar på medlemsfråga om samarbetsavtal – nr 3 2010

Vilka har nyttjat samarbetsavtalet? –  nr 2 2010

Samarbetsavtalet med MAF – nr 1 2010

M o r e   i n f o