HYR EN BOLAGSJURIST


INTERIMSLÖSNING

För kunder som under en period behöver stärka upp organisationen med en erfaren bolagsjurist.

adLegus erbjuder här, med kort framförhållning, en kompetent och erfaren bolagsjurist som sitter
hos kunden det antal timmar eller dagar per vecka som kunden önskar.

FAST LÖSNING

För kunder som inte har en egen bolagsjurist kan adLegus erbjuda en jurist som sitter
hos kunden exempelvis en dag per vecka för hantering av löpande bolagsjuridiskt arbete


M o r e   i n f o